El RACC preveu que més de 1.165.000 vehicles necessitaran assistència mecànica a les carreteres espanyoles durant l’estiu

 • A l’agost cada dia més de 12.500 conductors pateixen avaries en el seu vehicle a la xarxa viària espanyola.

 

 • El dilluns 26 d’agost es preveu com el dia més conflictiu, ja que més de 17.700 vehicles necessitaran assistència a Espanya. Probablement aquest dia molts espanyols anticiparan la tornada de les vacances.

2 d’agost de 2019 El RACC, entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats de més de 10 milions de persones en qualsevol lloc del món, ha estudiat les característiques de les assistències en carretera durant els mesos d’estiu, l’època en què es concentra el nombre més gran de serveis de l’any. La Direcció d’Assistència Mecànica i en Viatge del RACC ha analitzat el comportament del parc automobilístic espanyol a partir d’una mostra de 713.145 serveis d’assistència mecànica gestionats durant el 2018.

Cada any a Espanya es produeixen més de 4,1 milions d’assistències mecàniques. L’estiu, i especialment el mes d’agost, és l’època de l’any en què es produeixen més assistències a causa de l’augment de desplaçaments per vacances.

 • Aquest estiu (juny, juliol, agost i setembre) es preveu que més de 1.165.000 vehicles necessitaran assistència a les carreteres espanyoles. És probable que aquesta xifra representi, al final del 2019, el 28,2% de les assistències totals.

 • Durant el mes d’agost, al voltant de 390.000 vehicles patiran una incidència, més de 12.500 vehicles al dia.

 • El dia més conflictiu d’aquest estiu es preveu que sigui el 26 d’agost, en què es calcula que més de 17.700 vehicles necessitaran assistència mecànica a tot Espanya, ja que probablement molts espanyols anticiparan la tornada de les vacances.

 • El 15,8% de les assistències a automobilistes espanyols a l’estranger es realitzen també a l’agost. Durant aquest mes es preveu que les companyies nacionals d’assistència realitzaran prop de 25.000 serveis a Europa.

 • La primera causa de les avaries és el sistema elèctric general del vehicle, en un 41,7% dels casos. D’aquests, el 30,5% correspon a problemes amb la bateria, el 7,4% està vinculat a l’electricitat del vehicle i el 3,8% restant es deu al sistema d’arrencada i de càrrega.

 • La segona causa de les avaries és el motor, en un 21,4% de les ocasions. El 13,5% correspon a problemes vinculats directament amb el motor, el 3,8% a la injecció o alimentació del vehicle, el 3,1% al sistema de refrigeració del vehicle i el 1,0% al sistema d’encesa.

 • En tercer lloc, en el 16,9% de les avaries, es troba el tren de rodatge. D’aquest percentatge, les rodes concentren el 15,5% d’avaries, els frens el 0,7%, els sistemes de direcció el 0,6% i la suspensió el 0,1%.

 • El dilluns és el dia de la setmana en què se sol·liciten més serveis d’assistència, amb el 19% de les incidències.

 • Durant tot l’any, les assistències es concentren entre les 9h i les 12h del matí, amb el 26,0% dels serveis diaris. A la tarda, tornen a augmentar entre les 16h i les 19h, interval en què es realitzen el 21,4% dels serveis del dia. A l’agost les assistències es reparteixen de forma més uniforme durant tot el dia, principalment entre les 9h i les 19h, coincidint amb els canvis d’hàbits de mobilitat dels usuaris.

CONSELLS RACC

MANTENIMENT DEL VEHICLE

 1. Fer les revisions que indica el fabricant

Normalment la recomanació és fer-la cada 15.000 km aproximadament, però serà l’ordinador de bord del mateix vehicle el que ens indiqui quan fer les revisions oportunes.

 1. Comprovar si el vehicle té fuites

Mirar regularment si el nostre cotxe deixa taques a terra, on està estacionat.

 1. Controlar el consum periòdicament

Un increment anòmal pot ser símptoma d’una avaria greu de motor o pèrdua de combustible.

 

ELS PRINCIPALS ELEMENTS DEL VEHICLE QUE CAL REVISAR

Els pneumàtics

Comprovar que la pressió dels pneumàtics sigui la correcta. El dibuix ha de ser de com a mínim 1,6 mm, però és recomanable un mínim de 3 mm. També cal comprovar que no tinguin talls ni cap anomalia.

 

La bateria

Els borns de contacte han d’estar nets, protegits amb vaselina o greix i ben cargolats. Les bateries que superen els quatre anys presenten un major risc d’avaries. En els casos de les bateries més antigues cal verificar els nivells dels vasos de la bateria i afegir-hi aigua destil·lada, si convé.

 

L’oli

Verificar el nivell periòdicament, sobretot si es fan molts quilòmetres o el cotxe és vell (per tant el motor consumeix més oli). Alguns vehicles porten indicador de nivell al quadre d’instruments.

Els frens

Fer revisar per un professional, un cop l’any, l’estat de les pastilles o dels discs.

 

Els amortidors

Cal comprovar-los periòdicament. Fer cas de les recomanacions dels professionals quan portem el vehicle a revisió periòdica o a la ITV.

Els llums i intermitents

Revisar freqüentment el seu correcte funcionament.

Els filtres

Controlar i substituir els filtres quan toca. El de l’oli s’ha de canviar quan es canvia el lubricant. Els de l’aire es revisen a cada visita al taller. El de combustible se substitueix segons el pla de manteniment de cada vehicle.

L’aire condicionat

Es pot comprovar la seva eficàcia posant un termòmetre a la sortida d’aire. Si està per sobre de vuit graus Celsius vol dir que no refreda prou. Es recomana mantenir el climatitzador sempre en bon estat.

A L’HORA DE VIATJAR EN COTXE

 • Descansar i evitar dinars abundants just abans d’iniciar el viatge. No prendre alcohol ni medicaments que puguin provocar somnolència.
 • Programar el viatge amb antelació per evitar imprevistos, establint les parades a fer i evitant les vies on es preveuen retencions de trànsit. Amb ajuda de l’aplicació gratuïta del RACC, RACC Infotransit, es pot estar informat de les incidències viàries, així com de la ubicació de tots els radars fixes i de tram del país i localitzar les benzineres més properes amb els preus dels carburants: https://www.racc.cat/app-racc-infotransit.
 • Carregar el vehicle tenint en compte no dificultar la visibilitat del conductor.
 • Fer ús del cinturó de seguretat i dels sistemes de retenció infantil si es viatja amb nens, així com respectar les normes de circulació i la distància entre vehicles.
 • Evitar les distraccions, que són la primera causa d’accidentalitat, especialment les relacionades amb el telèfon mòbil. Respectar la velocitat és també un aspecte a tenir en compte a l’hora de viatjar en cotxe.

 

 

 

 

 

EN CAS D’AVARIA EN CARRETERA

 • Comprovar que es porten al vehicle tots els elements de seguretat obligatoris en cas d’avaria: l’armilla reflectant i els triangles de senyalització. També es recomana portar eines i llums de recanvi.
 • Durant el viatge, parar atenció a qualsevol indicació del quadre d’instruments que adverteixi sobre problemes mecànics.
 • En cas d’avaria, abans de sol·licitar ajuda, estacionar el vehicle en un indret segur per la circulació, posar-se l’armilla de seguretat i col·locar els triangles de senyalització a una distància de 50 metres del vehicle.

COM CONTRACTAR UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA

 • Contractar l’assistència amb una empresa que cobreixi també l’assistència a la persona, independentment del vehicle amb què circuli.
 • És millor contractar una assistència que disposi d’una flota equipada amb vehicles taller per resoldre les avaries en el mateix lloc de l’incident i així poder continuar el viatge.
 • Informar-se de si l’àmbit territorial de la cobertura és des del quilòmetre 0 i quins països inclou.
 • Verificar el tipus de vehicles que queden coberts: turismes, motocicletes, ciclomotors, remolcs, caravanes, etc.
 • Revisar si es cobreixen incidents com punxades, problemes amb la bateria, proveïment de combustible o l’extracció del vehicle en el cas de trobar-se fora de la carretera.
 • Pel fet de tractar-se d’un servei d’urgència, és important informar-se de si l’empresa contractada ofereix assistència 24 hores.


Sobre el RACC

 

El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 1.185.000 assistències a l’any i gestiona 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams.

El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient. En el món del motor dona suport a joves pilots fomentant les habilitats per competir i els valors humans de l’esport. Gaudeix d’un reconegut prestigi internacional com a organitzador rigorós de les quatre proves puntuables per als campionats del món de Fórmula 1, Moto GP, Rallies i Rallycross.